Việt Khang CD : Nước Nam Của Người Việt Nam

$10.00

1. Nước Nam Của Người Việt Nam | Nhạc & Lời: Việt Khang | Hòa âm: Trúc Hồ

2. Anh Là ai | Nhạc & Lời: Việt Khang | Hòa âm: Quốc Khanh

3. Trả Lại Cho Dân | Nhạc & Lời: Việt Khang | Hòa âm: Sỹ Đan

4. Việt Nam Tôi Đâu | Nhạc & Lời: Việt Khang | Hòa âm: Quốc Khanh

5. Đất Nước Tôi | Nhạc & Lời: Trúc Hồ | Hòa âm: Trúc Hồ

6. Con Đường Việt Nam | Nhạc & Lời: Việt Khang | Hòa âm: Trúc Hồ

7. Bạn Thân | Nhạc & lời: Việt Khang | Hòa âm: Trúc Hồ

8. Chúng Con Về Bên Mẹ | Nhạc & Lời: Việt Khang | Hòa âm: Trúc Hồ