Nhạc Thính Phòng - Season 1 (4 DVDs) SBTN

Nhạc Thính Phòng - Season 1 (4 DVDs) SBTN

TAT Media - Viet Online Shop

  • $49.99


Nhạc Thính Phòng - Season 1 gồm 4 DVDs với hơn 120 ca khúc nhạc trữ tình do Nhạc sĩ Trúc Hồ, ca sĩ Nguyên Khang và Y Phương thực hiện.