Regret to Inform (Barbara Sonneborn)

Regret to Inform (Barbara Sonneborn)

TAT Media - Viet Online Shop

  • $19.99


Đây là cuốn phim gây nhiều tranh luận trong giới phê bình người Việt, mặc dù phim được đề cử giải Oscar về phim tài liệu, trình chiếu tại hơn 30 đại hội điện ảnh, và mới đây được chiếu trong loạt phim về tù binh Mỹ tại Việt Nam trên đài truyền hình PBS.

Đạo diễn là Barbara Sonneborn, một phụ nữ có chồng tử trận khi tham chiến VN, muốn ghi lại hình ảnh cuộc chiến nhìn từ quan điểm các phụ nữ Mỹ và Việt có chồng chết trong cuộc chiến hơn 25 năm trước.

Filmmaker Barbara Sonnenborn goes to Vietnam 20 years later to come to terms with her husband's death. Nominated for 1999 Sundance Film Festival independent award.


We Also Recommend