Bí Mật Việt Nam Qua Hồ Sơ Wikileaks Tập 1

TAT Media - Viet Online Shop

  • $24.99


“Bí Mật Việt Nam Qua Hồ Sơ Wikileaks” – Quyển 1- dày hơn 350 trang, bao gồm 62 bài viết được tuyển chọn từ các công điện ngoại giao Hoa Kỳ liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục và bang giao quốc tế của Việt Nam hiện nay, nhất là đối với Trung Quốc, Hoa Kỳ và Việt kiều.

We Also Recommend