Bên Thắng Cuộc II: Quyền Bính

TAT Media - Viet Online Shop

  • $29.99


Cuốn 2 mang tên Quyền Bính

  • PHẦN III: DẤU ẤN NGUYỄN VĂN LINH

Chương 12: Cởi trói: Những Việc Cần Làm Ngay/ Xiềng xích "Nhân văn"/ Miền Nam "giải phóng"/ Cởi ra…

Chương 13: Đa nguyên: Cải cách ở bậc đại học/ Sinh viên và các phong trào tự phát/ Đông Âu/ Cứu chủ nghĩa xã hội/ "Đa nguyên, đa đảng"/ Cách chức Trần Xuân Bách/ Kết thúc "trăng mật" với báo giới

Chương 14: Khoảng cách Linh – Kiệt: Tại sao Đỗ Mười/ Cimexcol hay "Vụ án Dương Văn Ba"/ Hai tính cách/ Hai cuộc hôn nhân/ Ở Việt Bắc/ Bà Trần Kim Anh/ Hai người con trai/ Đi bước nữa/ Vợ (bà Phan Lương Cầm) và bạn/ Cuộc sống và ý thức hệ

Chương 15: Tướng Giáp: Vụ án "Năm Châu – Sáu Sứ"/ "Cách mạng miền Nam"/ Sự kiện Vịnh Bắc Bộ/ Mậu Thân và tham vọng của Lê Đức Thọ/ "Nghị quyết 21"/ Chiến dịch Hồ Chí Minh/ "Thống chế đi đặt vòng"

  • PHẦN IV: TAM NHÂN

Chương 16: Thị trường: Tái lập hòa bình/ Lạm phát & Nước hoa Thanh Hương/ Những bước đi đầu tiên/ Lược sử kinh tế tư nhân/ Học lại "kinh tế thị trường"

Chương 17: Tam quyền không phân lập: Nửa thế kỷ, bốn hiến pháp/ Quốc hội có vai trò hơn/ Thủ tướng và "người đứng đầu"/ Chia tỉnh/ "Công nông hoá" tư pháp/ "Bỏ Điều 4 là tự sát"

Chương 18: Tam nhân phân quyền: Bộ ba/ Gỡ cấm vận/ "Đa phương hóa"/ Tổng cục II/ Đất quân đội/ Hóa giá nhà/ Đường dây 500)

Chương 19: Đại hội VIII: Khúc dạo đầu/ "Thư gửi Bộ Chính trị"/ Vụ án Nguyễn Hà Phan/ Tam nhân tại vị/ Sức khỏe Trung ương

Chương 20: Lê Khả Phiêu và ba ông cố vấn: Kỷ nguyên Internet/ Luân chuyển cán bộ/ "16 chữ vàng"/ Hiệp định thương mại Việt-Mỹ/ Bill Clinton và Lê Khả Phiêu/ Đại hội IX)

Chương 21: Định hướng xã hội chủ nghĩa: Quốc doanh chủ đạo/ Thị trường và lập trường/ Phan Văn Khải/ "Sân chơi" không bình đẳng

Chương 22: Thế hệ khác: Người kế nhiệm/ Kinh tế tập đoàn/ Nông Đức Mạnh/ "Phương án" Nguyễn Văn An/ Sở hữu toàn dân


We Also Recommend