ASIA 82 : Tình Khúc Phạm Đình Chương

Save 33%
$30.00
$20.00
1/ Sáng Rừng -- Cardin, Cat Lynh, Ngọc Anh Vi, Ngô Khải Anh

2/ Ngựa phi đường xa -- Hoàng Anh Thư & Lê Quốc Tuấn 

3/ Được mùa -- Dạ Hương, Hoàng Anh Thư, Khả Linh, Phương Trang, Huệ Thy, Bích Đào

4/ Mộng dưới hoa -- Xuân Phú 

5/ Mười Thương -- Khả Linh, Leon Vũ 

6/ Thuở ban đầu -- Cát Lynh & Triệu Khắc Vinh

7/ Mắt buồn -- Anh Tuấn & Dạ Hương

8/ Xóm đêm -- Thanh Lan 

9/ Đêm cuối cùng -- Diễm Ngân

10/ Người đi qua đời tôi -- Duy Thành 

11/ Nửa hồn thương đau -- Hồ Hoàng Yến

12/ Đón Xuân -- Ngọc Anh Vi 

13/ Anh đi chiến dịch -- Thế Sơn

14/ Lá thư người chiến sĩ -- ĐặngThế Luân

15/ Trường ca Hội Trùng Dương -- Lê Uyên, Huệ Thy & Bích Đào 

16/ Cho thành phố mất tên -- Anh Tuấn, Lê Quốc Tuấn, Triệu Khắc Vinh & Thế Sơn

17/ Đợi chờ -- Phương Trang

18/ Quê Hương là người đó -- Diễm Liên 

19/ Đêm nhớ trăng Sài Gòn -- Lệ Thu

20/ Tiếng dân chài -- Hoàng Quân